Justyna Adamczyk︎︎︎


Projekty ++
Breathless People / NFT
Tell Me Stories
Oddychaj przez nos...
Don't forget to...
Scars
Black Water
13

News ︎︎︎


Pobierz PDF / Download PDF︎︎︎


Biografia / Biography ︎︎︎ 

Justyna Adamczyk (born in 1981 in Opoczno) graduated from the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, majoring in painting in 2007. In her work, the artist focuses on the fetishization and aestheticization of trauma, using various creative techniques, especially painting and sculpture.

Mark

︎︎︎Black Water


Dark_water
60x50x5 cm, mixed media, object, 2021
Harsh 
50x50x5 cm, mixed media, object, 2021


The_bitterness
100x100x10 cm, mixed media, object, 2021

2021 ︎︎︎
Projekt: Black Water

           
Jest to mój najnowszy projekt, który zaczęłam w 2021 roku i cały czas jest w procesie. Swoją genezę bierze z poprzedniego projektu Don’t forget to remember me. Jest podsumowaniem, przepracowanej traumy. Szukaniem postawy pozytywnej. Proces gwałtownego rozdarcia, rozbicia i fragmentaryzacji, doprowadził do powstania nowej serii Black water, którą zapoczątkował obiekt o tym samym tytule.


Woda jako medium i granica. Woda uznawana jest za podstawę świata, genezę wszystkiego, eliksir zapewniający nieśmiertelność. Jest wykorzystywana w zabiegach magicznych w celu leczenia chorób, a jej obecność w rytuale pogrzebowym zapewnia odrodzenie po śmierci. 

Z jednej strony jak inne żywioły daje życie, oczyszcza, uświęca, z drugiej potrafi być destrukcyjna, groźna, tę dwuznaczność pokazuje symbolika potopu, który niszczy ale także odradza. Świat jednak nie ginie całkowicie i ostatecznie. W mitach wielu religii pojawia się woda. Pojawiła się wraz z chaosem, utożsamia to co bezkształtne, z tego względu stanowi pewną potencjalność. Z tego względu ludowa wyobraźnia umieszcza w wodzie wszelkie strachy. One także trwają w pewnej potencjalności – zawieszone pomiędzy życiem i śmiercią. Zatrzymane na drugim etapie obrzędu przejścia, ponieważ nie został on należycie zrealizowany.


Woda ciemna i stojąca w ludowych wyobrażeniach jest siedzibą diabła. Aby chronić się przed działaniem złego, stawiano w pobliżu zbiorników wodnych  figurki świętych (Jana Nepomucena).
Istniało też wierzenie, że gdy pije się wodę na wolnym powietrzu, to najpierw należało ją przeżegnać i ulać trochę na ziemię, aby wraz z wodą nie połknąć diabła.

Studnie także w wierzeniach są traktowane jako droga łącząca sacrum i profanum. Wykopana w ziemi, była siedzibą topielców i złych mocy. Do tej pory istnienie zakaz zaglądania do studni.

Wodzie przypisuje się również zdolność pośredniczenia  w kontaktach między  światami  i przenoszenia informacji. To unikalna substancja, która posiadła umiejętność samodzielnego objawiania swojej siły. Płynąc pomiędzy światami przeszłości, teraźniejszość i przyszłości, ma z nimi nieustanny kontakt. Dlatego niektórzy twierdzą, że woda posiada właściwości prorocze.

Projekt Black Water to seria obiektów mixed media wykonanaych na podobraziach malasrkich i seria kilkudziesięciu małych obiektów wykonanych w technice porcelanowej.

Projekt ten jest szukaniem formy wypowiedzi, zderzaniem treści i formy przez tworzenie własnej symboliki. Projekt nadal jest w procesie.Mark